Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQ-DTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHS------YTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAE-----LAKSHDISFMKTDELQTI--KQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEA---YERYQLPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
2PBG Chain:A ((5-465))LPKDFIFGGATAAYQAEGATHTDGKGPVAWDKYLEDNYWYTAEPASDFYHKYPVDLELAEEYGVNGIRISIAWSRIFPTGYGEVNEKGVEFYHKLFAECHKRHVEPFVTLHHFDTPEALHSNGDFLNRENIEHFIDYAAFCFEEFPE-VNYWTTFNEIGPIGDGQYLVGKFPPGIKYDLAKVFQSHHNMMVSHARAVKLYKDKGYKGEIGVVHALPTKYPYDPENPADVR-----AAELEDIIHNKFILDATYLGHY-CDKTMEGVNHILAENGGELDLRDEDFQALDAAKDLNDFLGINYYMSDWMQAFD-GETEIIHNGKGEKGSSKYQIKGVGRRVAPDYVPRTDWDWIIYPEGLYDQIMRVKNDYPNYK-KIYITENGLGYKDEFVDNTVYDDGRIDYVKQHLEVLSDAIADGANVKGYFIWSLMDVFSWSNGYEKRYGLFYVDF-DTQERYPKKSAHWYKKLAETQ---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2PBG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -143058 for 3858 contacts (-37.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -47415 + (NN) -17651 + (LL) 1432
1D Compatibility (HY) -34000 + (ID) 8650
Total energy: -249342.0 ( -64.63 by residue)
QMean score : 0.484

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2PBG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2PBG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2PBG.pdb: