Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKVFCGRANPTTGSLEWLEEDEHYDYHQEIARS-SYADMLHDKDRNIKYYQGIRAAVSRVKDRGQKALVLDIGTGTGLLSMMAVTAGADFCYAIEVFKPMAEAAVKIVERNGFSDKIKVINKHSTEVTVGPDGDLPCRANILITELFDTELIGEGALPSYEHAHKHLVQEDCEAVPHRATVYAQLVESRRMWSWNKLFPVRVRTSLGEQVIVPPSELERCPGAPSVCDIQLNQVSPADFTVLSDVLPMFSVDFSKQVSSS-AACHSRQFVPLASGQAQVVLSWWDIEMDPE--GKIKCTMAPFWAQTDPQELQWRDHWMQCVYFLPQEEPVVQGSPRCLVAHH-----DDYCVWYSLQRTSPDENDSAYQVRPVCDCQAHLLWNRPRFGEINDQDRTDHYAQALRTVLLPGSVCLCVSDGSLLSMLAHHLGAEQVFTVESSVASYRLMKRIFKVNHLEDKISVINKRPELLTAADLEGKKVSLLLGEPFFTTSLLPWHNLYFWYVRTSVDQHLAPGAVVMPQAASLHAVIVEFRDLWRIRSPCGDCEGFDVHIMDDMIKHSLDFRESREAEPHPLWEYPCRSLSKPQEILTFDFQQPIPQQPMQSKGTMELTRPGKSHGAVLWMEYQLTPDSTISTGLINPAEDKGDCCWNPHCKQAVYFLSTTLDLRVPLNGPRSVSYVVEFHPLTGDITMEFRLADTLS
2FYT Chain:A ((30-331))--------------------------FSSYGHYGIHEEMLKDKIRTESYRDFIYQNPHI----FKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEI-LYQAMDIIRLNKLEDTITLIKGKIEEVHLP-----VEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVNKHADRIAF---WDDVYGFKMSC----MK----KAVIPEAVVEVL--DPKTLISEPCGIKHIDCHTTSISDLEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQST---------KTHWKQTVFLLEKPFSVKAGEALKGKVTVHKNKKDPRSLTVTLTLN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2FYT.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -168938 for 2387 contacts (-70.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -31653 + (NN) -5846 + (LL) 23688
1D Compatibility (HY) -12400 + (ID) 2850
Total energy: -197999.0 ( -82.95 by residue)
QMean score : 0.386

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2FYT.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2FYT-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2FYT.pdb: