Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKQSKMLIPTLREMPSDAQVISHALMVRAGYVRQVSAGIYAYLPLANRTIEKFKTIMRQEFEKIGAVEMLAPALLTADLWRESGRYETYGEDLYKLKNRDQSDFILGPTHEETFTTLVRDAVKSYKQLPLNLYQIQSKYRDEKRPRNGLLRTREFIMKDGYSFHKDYEDLDVTYEDYRKAYEAIFTRAGLDFKGIIGDGGAMGGKDSQEFMAVTPNRTDLNRWLVLDKTIPSIDDIPEDVLEEIKVELSAWLVSGEDTIAYSTESSYAANLEMATNEYKPSTKAATFEEVTRVETPNCKSIDEVAGFLSIDENQTIKTLLFIADEQPVVALLVGNDQVNDVKLKNYLAADFLEPASEEQAKEIFGAGFGSLGPVNLPDSVKIIADRKVQDLANAVSGANQDGYHFTGVNPERDFTA-EYVDIREVKEGEISPDGKGTLKFARGIEIGHIFKLGTRYSDSMGANILDENGRSNPIVMGCYGIGVSRILSAVIEQHARLFVNKTPKGAYRFAWGINFPEELAPFDVHLITVNVKDQESQDLTEKIEADLMLKGYEVLTDDRNERVGSKFSDSDLIGLPIRVTVGKKASEGIVEVKIKASGDTIEVHADNLIETLEILTKK
2J3L Chain:A ((1-565))MKQSKMLIPTLREVPNDAEVLSHQILLRAGYIRQVAAGIYSYLPLANRVLEKLKTIMREEFEKIDAVEMLMPALLPAELWKESGRYETYGPNLYRLKDRNDRDYILGPTHEETFTELIRDEINSYKRLPLNLYQIQTKYRDEKRSRSGLLRGREFIMKDGYSFHADEASLDQSYRDYEKAYSRIFERCGLEFRAIIGDGGAMGGKDSKEFMAISE--------------------------------------IGEDTICYSTESDYAANLEMATSLYTPKKSHETQLDLEKIATPEVGTIAEVANFFEVEPQRIIKSVLFIADEEPVMVLVRGDHDVNDVKLKNFLGADFLDEATEEDARRVLGAGFGSIGPVNVSEDVKIYADLAVQDLANAIVGANEDGYHLTNVNPDRDFQPISYEDLRFVQEGDPSPDGNGVLAFTKGIEIGHIFKLGTRYSDAMGATVLDENGREKSVIMGCYGIGVSRLLSAIVEQNAD-------------ERGINWPTGIAPFDLHVVQMNVKDEYQTKLSQEVEAMMTEAGYEVLVDDRNERAGVKFADADLIGCPIRITVGKKAVDGVVEVKIKRTGEMLEVRKEELESTLSILM--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2J3L.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -227955 for 4771 contacts (-47.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -61000 + (NN) -23186 + (LL) 3952
1D Compatibility (HY) -65600 + (ID) 18250
Total energy: -392039.0 ( -82.17 by residue)
QMean score : 0.497

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2J3L.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2J3L-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2J3L.pdb: