Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequence----MKRRTRKCSLVFILG---ILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNIT-----TWPIENGQDVWVEWTKNGVAQE----NVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYV--YNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEK---------GQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPE--AVSFSRSGTSGAQK-SGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGF----------------------TGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGE-WVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
2XVL Chain:A ((45-988))ALAQVERTAEGVVLTLPEGTVKKLRLQVMGERIIRVTALPGTDFGIVPESIQVVAKPATNVPFSVDQAGEKLVLKTSQVSAEVSLLDGTVSFRDAKGNVLLQEENRGTFSPVIHDPDPVDADSYALRQEFNRGSDEGFFGLGQHQNGQVNYAGENVELTTYNLVISIPFLVSSRNYGLLWDNNSITRFGDPREAQPLNQSLKLYDAEGKEGGLTVRYFVGDELKLTRVEADFNHQFYKQGNELENPFPEEVAGAYKNN-TLRIELEGSIEAQATGKHQFKMYNS-------------GYAQLSLDGEVVLDRWRMNWNPWYHNFYRELNAGDKHKLKVSWKPDGGFFHLRHLDPLPANEQHELSLASETGK------AIDYYFVAGDTKDDIISGYRQLTGKSVMLPKWAYGFWQSRERYKSSDEIIQNLKEYRDRKIPIDNIVLDW-------------SYWPEDAWGSHDFD----KQFFPDPKALVDKVHAMNAQIMISVWPKFYPTTDNYKELNAKGFMFNRNLDEKNLDWIGKGY--------LNAFYDPFSPEATAIFWKQIRDKINVHGFDAWWLDAVEPDIHSNLTFEKRKWLMTPNARGNGAEIFNAYAVPHAEGVYQGELATDGDKRSFILTRSGFGGIQRTGSAIWSGDIVSRWSDMKDQIAAGIGTNLAGVTNWTFDIGGFTPEDRFRHGKKGFVGSWTALDAEQVDEWQELNTRWYQFGAFVPLYRSHGQNPY------REIFNIADE--GTEVYNAMVWYTKLRYYLMPYIYTLGGDTYHKDGTIMRGLVMDFPNDRKAWDINTQYMFGPAFLVNPVYEYKARSRDVYLPAGSDWYNFYTGEKLAGGQTITADAPLARVPLFVKAGAIVPTGPLIQH-------VDEGLNSPLLITVYTGANGSFDIYED---------------------------------------------DGRS----------------LKYQQ-GEWSRIPLSYDDVTGTLIIGDRVG-----------------------------SFTGMADERNIRVRFIAGPTADATNFD-----KAAAEAVTYTGKSVSIKRPR--------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XVL.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -35950 for 7985 contacts (-4.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -93265 + (NN) -12309 + (LL) 10360
1D Compatibility (HY) -25200 + (ID) 9050
Total energy: -165414.0 ( -20.72 by residue)
QMean score : 0.367

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XVL.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XVL-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XVL.pdb: