Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKVFCGRANPTTGSLEWLEEDEHYDYHQEIARSSYADMLHDKDRNIKYYQGIRAAVSRVKDRGQKALVLDIGTGTGLLSMMAVTAGADFCYAIEVFKPMAEAAVKIVERNGFSDKIKVINKHSTEVTVGPDGDLPCRANILITELFDTELIGEGALPSYEHAHKHLVQEDCEAVPHRATVYAQLVESRRMWSWNKLFPVRVRTSLGEQVIVPPSELERCPGAPSVCDIQLNQVSPADFTVLSDVLPMFSVDFSKQVSSSAACHSRQFVPLASGQAQVVLSWWDIEMDPEGKIKCTMAPFWAQTDPQELQWRDHWMQCVYFLPQEEPVVQGSPRCLVAHHDDYCVWYSLQRTSPDENDSAYQVRPVCDCQAHLLWNRPRFGEINDQDRTDHYAQALRTVL--LPGSVCLCVSDGS-LLSMLAHHLGAEQVFTVESSVASYRLMKRIFKVNHLEDKISVINKRPELLTAADLEGKKVSLLLGEPFFTTSLLPWHNLYFWYVRTSVDQHLAPGAVVMPQAASLHAVIVEFRDLWRIRS-PCGDCEGFDVHIMDDMIKHSLDFRESREAEPHPLWEYPCRSLSKPQEILTFDFQQPIPQ-QPMQSKGTMELTRPGKSHGAVLWMEYQLTPD----STISTGLINPAEDKGDCCWNPHCKQAVYFLSTTLDLRVPLNGPRSVSYVVEFHPLTG---DITMEFRLADTLS
2FYT Chain:A ((31-332))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SSYGHYGIHE-------EMLKDKIRTESYRDFIYQNPHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEILY-QAMDIIRLNKLEDTITLIKGKIEEVH---LPVEKVDVIISEWMGYF--LLFESM-LDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVNKHADRIAFWDDVYGFKMSCMKKAVIPE-----A-VVEV----LDPKTLISEPCGIKHIDCHTTSISDLEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQST---------KTHWKQTVFLLEKPFSVKAGE----ALKGKVTVHKNKKDPRSLTVTLTLNN---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2FYT.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -170968 for 2320 contacts (-73.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -31760 + (NN) -20070 + (LL) 26796
1D Compatibility (HY) -16800 + (ID) 3350
Total energy: -216152.0 ( -93.17 by residue)
QMean score : 0.410

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2FYT.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2FYT-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2FYT.pdb: