Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANK---YGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTD---------------------------GGEMVWGRDTTFSNGEKGQ---EMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPE-AVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGD-----YPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVG------------NDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSE---------DFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
2G3N Chain:A ((3-693))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILKIYENKGVYKVVIGEPFPPIEFPLEQKIS----SNKSLSELGLTIVQQGNKVIVEKS---LDLKEHIIGLGEKAFELDRKRKRYVMYNVDAGAYKKYQDPLYVSIPLFISVKDGVATGYFFNSASKVIFDVGLEEYDKVIVTIPE-----DSVEFYVIEGPRIEDVLEKYTELTGKPFLPPMWAFGYMISRYSYYPQDKVVELVDIMQKEGFRVA-------------GVFLDIHYM--DSYKLFTWH----PYRFPEPKKLIDELHKRNVKLITIVDHGIRVDQNY-------SPFLSGMGKFCEIESGELF--VGKMWPGTTVYPDFFREDTREWWAGLISEWL-SQGVDGIWLDMNEPTDFSRAIEIRDVLSSLPVQFRDDRLVTTFPDNVVHYLRGKRVKHEKVRNAYPLYEAMATFKGFRTSHRNEIFILSRAGYAGIQRYAFIWTGDNTPSWDDLKLQLQLVLGLSISGVPFVGCDIGGFQGRNFAEIDNSMDLLVKYYALALFFPFYRSHKATD----GIDTEPVFL-----PDYYKEKVKEIVELRYKFLPYIYSLALEASEKGHPVIRPLFYEFQDDDDMYRIEDEYMVGKYLLYAPIVSKEES-RLVTLPRGKWYNYWNGEIINGKSVVK---STHELPIYLREGSIIPLEGDELIVYGETSFKRYDNAEITSSSNEIKFSREIYVSKLTITSEKPVSKIIVDDSKEIQVEKTMQNTYVAKINQKIRGKINLE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2G3N.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -77367 for 5465 contacts (-14.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -65915 + (NN) -8783 + (LL) 24776
1D Compatibility (HY) -38400 + (ID) 6600
Total energy: -172289.0 ( -31.53 by residue)
QMean score : 0.407

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2G3N.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2G3N-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2G3N.pdb: