Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQ-DTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHS------YTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAE-----LAKSHDISFMKTDELQTI--KQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEA---YERYQLPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
3PBG Chain:A ((5-465))LPKDFIFGGATAAYQAEGATHTDGKGPVAWDKYLEDNYWYTAEPASDFYHKYPVDLELAEEYGVNGIRISIAWSRIFPTGYGEVNEKGVEFYHKLFAECHKRHVEPFVTLHHFDTPEALHSNGDFLNRENIEHFIDYAAFCFEEFPE-VNYWTTFNEIGPIGDGQYLVGKFPPGIKYDLAKVFQSHHNMMVSHARAVKLYKDKGYKGEIGVVHALPTKYPYDPENPADVR-----AAELEDIIHNKFILDATYLGHYS-DKTMEGVNHILAENGGELDLRDEDFQALDAAKDLNDFLGINYYMSDWMQAFD-GETEIIHNGKGEKGSSKYQIKGVGRRVAPDYVPRTDWDWIIYPEGLYDQIMRVKNDYPNYK-KIYITENGLGYKDEFVDNTVYDDGRIDYVKQHLEVLSDAIADGANVKGYFIWSLMDVFSWSNGYEKRYGLFYVDF-DTQERYPKKSAHWYKKLAETQ---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3PBG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -140150 for 3843 contacts (-36.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -47384 + (NN) -16110 + (LL) 1764
1D Compatibility (HY) -33600 + (ID) 8650
Total energy: -244130.0 ( -63.53 by residue)
QMean score : 0.499

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3PBG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3PBG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3PBG.pdb: