Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSAN---EWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLE-------QWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSI--NPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
1WE5 Chain:A ((93-675))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIENTERYAEFKSGNLSARVSKGEFWSLDFLRNGERITGSQVKNN--GYVQDTNNQRNYMFERLDLGVGETVYGLGERFTALVRNGQTVETW---NRDGGTSTEQAYKNIPFYMTNRGYGVLVNHPQCVSFEVGSEKVSKVQFSVESE-----YLEYFVIDGPTPKAVLDRYTRFTGRPALPPAWSFGLWLTTSFTTNYD-EATVNSFIDGMAERNLPLHVFHFDCFWMKAFQWCD--------------------FEWDPLTF----PDPEGMIRRLKAKGLKICVWINPYIGQKSPVFKE-------LQEKGYLLKRPDGSLWQ--WDKWQPGLAIYDFTNPDACKWYADKLKGLVAM-GVDCFKTDFGERI-PTDVQWFDGSDPQKMHNHYAYIYNELVWNVLKDTVGEEEAVLFARSASVGAQKFPVHWGGDCYANYESMAESLRGGLSIGLSGFGFWSHDIGGFENTAP-AHVYKRWCAFGLLSSHSRLHGSKS------YRVPW-----AYDDESCDVVRFFTQLKCRMMPYLYREAARANARGTPMMRAMMMEFPDDPACDYLDRQYMLGDNVMVAPVFTEA-GDVQFYLPEGRWTHLWHNDELDGSRWHKQQHGFLSLPVYVRDNTLLALGNND---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1WE5.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -110995 for 4980 contacts (-22.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -60716 + (NN) -15118 + (LL) 25768
1D Compatibility (HY) -43200 + (ID) 8750
Total energy: -213011.0 ( -42.77 by residue)
QMean score : 0.424

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1WE5.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1WE5-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1WE5.pdb: