Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMDAATTRVGLTDLTFRLLRESFADAVSWVAKNLPARPAVPVLSGVLLTGSDNGLTISGFDYEVSAEAQVGAEIVSPGSVLVSGRLLSDITRALPNKPVDVHVEGNRVALTCGNARFSLPTMPVEDYPTLPTLPEETGLLPAELFAEAISQVAIAAGRDDTLPMLTGIRVEILGETVVLAATDRFRLAVRELKWSASSPDIEAAVLVPAKTLAEAAKAGIGGSDVRLSLGTGPGVGKDGLLGISGNGKRSTTRLLDAEFPKFRQLLPTEHTAVATMDVAELIEAIKLVALVADRGAQVRMEFADGSVRLSAGADDVGRAEEDLVVDYAGEPLTIAFNPTYLTDGLSSLRSERVSFGFTTAGKPALLRPVSGDDRPVAGLN-GNGPFPAVSTDYVYLLMPVRLPG
5AH4 Chain:A ((13-400))----------TDLKFRVVREDFADAVAWVARSLPTR----VLAGVLLTGTDEGLTISGFDYEVSAEVKVSAEIASAGSVLVSGRLLSDITKALPAKPVEVSVEGTRVSLTCGSARFSLPTLAVEDYPALPALPEETGVIASDLFAEAIGQVAVAAGRDDTLPMLTGIRVEISGESVVLAATDRFRLAVRELTWVTTAGDVEAAVLVPAKTLAEAAKAG---NQVHLALGSGASVGKDGLLGIRSEGKRSTTRLLDAEFPKFRQLLPAEHTAVATIGVAELTEAIKRVALVADRGAQIRMEFSDDTLKLSAGADDVGRAEEDLPVDFAGEPLTIAFNPTYLTDGLGSLHSERVTFGFTTPSRPAVLRPAGEDD----GA-GGSGPFPAAKTDYVYLLMPVRLP-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 5AH4.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -270867 for 3084 contacts (-87.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -41457 + (NN) -21943 + (LL) 780
1D Compatibility (HY) -44000 + (ID) 14950
Total energy: -392437.0 ( -127.25 by residue)
QMean score : 0.663

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_5AH4.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-5AH4-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_5AH4.pdb: