Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKKGSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEGPLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKNAMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSELKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILEESNLPWWRARD-KNGQEGYIPSNYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAE-QLLKQEGKEGGFIVRDS-SKAGKYTVSV--FAKSTGDPQGVIRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLISRLKYPVSQQNKNAPSTAGLGYGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWRGQYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLREMRHRFQ-TQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
3VRY Chain:B ((11-439))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VVALYDYEAIHHEDLSFQKGDQMVVLEESG-EWWKARSLATRKEGYIPSNYVARV-DSLETEEWFFKGISRKDAERQLLAPGNMLGSFMIRDSETTKGSYSLSVRDYDPRQGD---TVKHYKIRTLDNGGFYISPRSTFSTLQELVDHYKKGNDGLCQKLSVPCMSSKPQKPWEKD----AWEIPRESLKLEKKLGAGQFGEVWMATYNKHTKVAVKTMKPGSMSVEAFLAEANVMKTLQHDKLVKLHAVVTKE-PIYIITEFMAKGSLLDFLKSDEGSKQPLPKLIDFSAQIAEGMAFIEQRNYIHRDLRAANILVSASLVCKIADFGLARVI------------FPIKWTAPEAINFGSFTIKSDVWSFGILLMEIVTYGRIPYPGMSNPEVIRALERGYRMPRPENCPEELYNIMMRCWKNRPEERPTFEYIQSVLDD------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3VRY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -209340 for 3171 contacts (-66.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -44215 + (NN) -17020 + (LL) 14080
1D Compatibility (HY) -43200 + (ID) 8350
Total energy: -308045.0 ( -97.14 by residue)
QMean score : 0.567

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3VRY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3VRY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3VRY.pdb: