Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAGRGSLVSWRAFHGCDSAEELPRVSPRFLRAWHPPPVSARMPTRRWAPGTQCITKCEHTRPKPGELAFRKGDVVTILEACENKSWYRVKHHTSGQEGLLAAGALREREALSADPKLSLMPWFHGKISGQEAVQQLQPPEDGLFLVRESARHPGDYVLCVSFGRDVIHYRVLHRDGHLTIDEAVFFCNLMDMVEHYSKDKGAICTKLVRPKRKHGTKSAEEELARAGWLLNLQHLTLGAQIGEGEFGAVLQGEY--LGQKVAVKNIKCD-VTAQAFLDETAVMTKMQHENLVRLLGVILHQG-LYIVMEHVSKGNLVNFLRTRGRALVNTAQLLQFSLHVAEGMEYLESKKLVHRDLAARNILVSEDLVAKVSDFGLAKAERKGLDSS----RLPVKWTAPEALKHGKFTSKSDVWSFGVLLWEVFSYGRAPYPKMSLKEVSEAVEKGYRMEPPEGCPGPVHVLMSSCWEAEPARRPPFRKLAEKLARELRSAGAPASVSGQDADGSTSPRSQEP
2HYY Chain:C ((8-262))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKE-TMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMT---YTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEI---------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2HYY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -129777 for 1897 contacts (-68.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -25158 + (NN) -6261 + (LL) 15160
1D Compatibility (HY) -28400 + (ID) 5600
Total energy: -180036.0 ( -94.91 by residue)
QMean score : 0.553

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2HYY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2HYY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2HYY.pdb: