Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGSNKSKPKDASQRRRSLEPSENVHGAGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFVPPAAEPKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTRKVDVREGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPT-SKPQTQGLA--KDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNG-TTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVS-EEPIYIVTEYMNKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMSAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
1OPK Chain:A ((44-481))-------------------------------------------------------------------------------------NLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYN-----HNGEWCEAQT--KNGQGWVPSNYITPVNSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSSG--INGSFLVRESESSPGQRSISLRY-----EGRVYHYRINTASDGKLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPAPKRNKPTIYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQESS---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OPK.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -227463 for 3402 contacts (-66.9/contact) +
2D Compatibility (PS) -46467 + (NN) -24743 + (LL) 2168
1D Compatibility (HY) -41200 + (ID) 9450
Total energy: -347155.0 ( -102.04 by residue)
QMean score : 0.551

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OPK.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OPK-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OPK.pdb: