Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMRRLSSWRKMATAEKQKHDGRVKIGHYILGDTLGVGTFGKVKVGKHELTGHKVAVKILNRQKIRSLDVVGKIRREIQNLKLFRHPHIIKLYQVISTPSDIFMVMEYVSGGELFDYICKNGRLDEKESRRLFQQILSGVDYCHRHMVVHRDLKPENVLLDAHMNAKIADFGLSNMMSDGEFLRTSCGSPNYAAPEVISGRLYAGPEVDIWSSGVILYALLCGTLPFDDDHVPTLFKKICDGIFYTPQYLNPSVISLLKHMLQVDPMKRA-----TIKDIREHEWFKQD--------------LPKYLFPEDPSYSSTMIDDEALKEVCEKFECSEEEVLSCLYNRNHQDPLAVAYHLIIDNRRIMNEAKDFYLATSPPDSFLDDHHLTRPHPERVPFLVAETPRARHTLDELNPQKSKHQGVRKAKWHLGIRSQSRPNDIMAEVCRAIKQLDYEWKVVNPYYLRVRRKNPVTSTYSKMSLQLYQVDSRTYLLDFRSIDDEITEAKSGTATPQRSGSVSNYRSCQRSDSDAEAQGKSSEVSLTSSVTSLDSSPVDLTPRPGSHTIEFFEMCANLIKILAQ
2UZW Chain:E ((34-332))-------------------------------TLGTGSFGRVMLVKHMETGNHYAMKILDKQKVVKLKQIEHTLNEKRILQAVNFPFLVKLEFSFKDNSNLYMVMEYVPGGEMFSHLRRIGRFSEPHARFYAAQIVLTFEYLHSLDLIYRDLKPENLLIDQQGYIQVTDFGFAKRVKGRTW--TLCGTPEYLAPEIILSKGY-NKAVDWWALGVLIYEMAAGYPPFFADQPIQIYEKIVSGKVRFPSHFSSDLKDLLRNLLQVDLTKRFGNLKDGVNDIKNHKWFATTDWIAIYQRKVEAPFIPKFKGPGDTSNFDDYEEEEIRVSINEK--CGKE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2UZW.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -127803 for 2194 contacts (-58.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -29481 + (NN) -10162 + (LL) 17676
1D Compatibility (HY) -20000 + (ID) 5050
Total energy: -174820.0 ( -79.68 by residue)
QMean score : 0.456

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2UZW.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2UZW-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2UZW.pdb: