Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMRRLSSWRKMATAEKQKHDGRVKIGHYILGDTLGVGTFGKVKVGKHELTGHKVAVKILNRQKIRSLDVVGKIRREIQNLKLFRHPHIIKLYQVISTPSDIFMVMEYVSGGELFDYICKNGRLDEKESRRLFQQILSGVDYCHRHMVVHRDLKPENVLLDAHMNAKIADFGLSNMMSDGEFLRTSCGSPNYAAPEVISGRLYAGPEVDIWSSGVILYALLCGTLPFDDDHVPTLFKKICDGIFYTPQYLNPSVISLLKHMLQVDPMKRA-----TIKDIREHEWFKQD--------------LPKYLFPEDPSYSSTMIDDEALKEVCEKFECSEEEVLSCLYNRNHQDPLAVAYHLIIDNRRIMNEAKDFYLATSPPDSFLDDHHLTRPHPERVPFLVAETPRARHTLDELNPQKSKHQGVRKAKWHLGIRSQSRPNDIMAEVCRAIKQLDYEWKVVNPYYLRVRRKNPVTSTYSKMSLQLYQVDSRTYLLDFRSIDDEITEAKSGTATPQRSGSVSNYRSCQRSDSDAEAQGKSSEVSLTSSVTSLDSSPVDLTPRPGSHTIEFFEMCANLIKILAQ
2UZV Chain:A ((34-332))-------------------------------TLGTGSFGRVMLVKHMETGNHYAMKILDKQKVVKLKQIEHTLNEKRILQAVNFPFLVKLEFSFKDNSNLYMVMEYVPGGEMFSHLRRIGRFSEPHARFYAAQIVLTFEYLHSLDLIYRDLKPENLLIDQQGYIQVTDFGFAKRVKGRTW--TLCGTPEYLAPEIILSKGY-NKAVDWWALGVLIYEMAAGYPPFFADQPIQIYEKIVSGKVRFPSHFSSDLKDLLRNLLQVDLTKRFGNLKDGVNDIKNHKWFATTDWIAIYQRKVEAPFIPKFKGPGDTSNFDDYEEEEIRVSINEK--CGKE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2UZV.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -126487 for 2193 contacts (-57.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -29360 + (NN) -8686 + (LL) 17676
1D Compatibility (HY) -20000 + (ID) 5050
Total energy: -171907.0 ( -78.39 by residue)
QMean score : 0.477

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2UZV.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2UZV-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2UZV.pdb: