Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILL----DFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGE---------KGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPEAVSF--SRSGTSGAQKSG-IYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFT-------------GDYPTA---------ELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDE--TILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEG-EWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDD------VNGGEMRDISVSEDFANEKVSV-----DLPAMADETTMQV-FSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
2XVG Chain:A ((403-962))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDYYFVAGDTKDDIISGYRQLTGKSVMLPKWAYGFWQSRERYKSSDEIIQNLKEYRDRKIPIDNIVLD-WS------YWPEDAWGSHDFDKQF----------FPDPKALVDKVHAMNAQIMISVWPKFYPTTDNYKEL-NAKGFMFNRNLDEKN----------LDWIGKGYLNAFYDPFSPEATAIFWKQIRDKINVH-GFDAWWLDAVEPDIHSNLTFEKRKWLMTPNARGNGAEIFNAYAVPHAEGVYQGELATDGDKRSFILTRSGFGGIQRTGSAIWSGDIVSRWSDMKDQIAAGIGTNLAGVTNWTFDIGGFTPEDRFRHGKKGFVGSWTALDAEQVDEWQELNTRWYQFGAFVPLYRSHGQ----------NPYREIFNIADEGTEVYNAMVWYTKLRYYLMPYIYTLGGDTYHKDGTIMRGLVMDFPNDRKAWDINTQYMFGPAFLVNPVYEYKARSRDVYLPAGSDWYNFYTGEKLAGGQTITADAPLARVPLFVKAGAIVPTG-----PLIQHVDEGLNS--PLLITVYTGANGSFDIYEDDGRSLKYQQGEWSRIPLSYDDVTGTLIIGDRVGSFTGMADERNIRVRFIAGPTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XVG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -113709 for 4236 contacts (-26.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -53415 + (NN) -11268 + (LL) 30288
1D Compatibility (HY) -43200 + (ID) 7900
Total energy: -199204.0 ( -47.03 by residue)
QMean score : 0.467

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XVG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XVG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XVG.pdb: