Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKKGSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEGPLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKNAMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSELKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILEESNLPWWRARD-KNGQEGYIPSNYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAEQLL-KQEGKEGGFIVRDS-SKAGKYTVSVFAKSTGDPQGV-IRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLISRLKY--PVSQQNKNAPSTAGLGYGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWRGQYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLR-EMRHRFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
1Y57 Chain:A ((6-437))---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPS-DSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSV--SDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSK-----PQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEE-PIYIVTEYMSKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLED------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1Y57.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -206985 for 3210 contacts (-64.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -44946 + (NN) -15809 + (LL) 14512
1D Compatibility (HY) -38000 + (ID) 8600
Total energy: -299828.0 ( -93.40 by residue)
QMean score : 0.577

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1Y57.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1Y57-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1Y57.pdb: