Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGSNKSKPKDASQRRRSLEPSENVHGAGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFVPPAAEPKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTRKVDVREGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSE-EPIYIVTEYMNKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMSAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
3SXS Chain:A ((2-264))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HMELKREEITLLKELGSGQFGVVKLGKWKGQYDVAVKMIKEGSMSEDEFFQEAQTMMKLSHPKLVKFYGVCSKEYPIYIVTEYISNGCLLNYLRSH-GKGLEPSQLLEMCYDVCEGMAFLESHQFIHRDLAARNCLVDRDLCVKVSDFGMTRYVLDDQYVSSVGTKFPVKWSAPEVFHYFKYSSKSDVWAFGILMWEVFSLGKMPYDLYTNSEVVLKVSQGHRLYRPHLASDTIYQIMYSCWHELPEKRPTFQQLLSSIEPLRE------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3SXS.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -170473 for 2163 contacts (-78.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -28235 + (NN) -15661 + (LL) 12096
1D Compatibility (HY) -27600 + (ID) 5750
Total energy: -235623.0 ( -108.93 by residue)
QMean score : 0.372

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3SXS.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3SXS-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3SXS.pdb: