Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGLVSSKKPDKEKPIKEKDKGQWSPLKVSAQDKDAPPLPPLVVFNHLTPPPPDEHLDEDKHFVVALYDYTAMNDRDLQMLKGEKLQVL--KGTGDWWLARSLVTGREGYVPSNFVARVESLEMERWFFRSQGRKEAERQLLAPINKAGSFLIRESETNKGAFSLSVKDVTTQGELIKHYKIRCLDEGGYYISPRITFPSLQALVQHYSKKGDGLCQRLTLPCVRPAPQNPWAQ------DEWEIPRQSLRLVRKLGSGQFGEVWMGYYKN-NMKVAIKTLKEGTMSPEAFLGEANVMKALQHERLVRLYAVVTKEP-IYIVTEYMARGCLLDFLKTDEGSRLSLPRLIDMSAQIAEGMAYIERMNSIHRDLRAANILVSEALCCKIADFGLARIIDSE-YTAQEGAKFPIKWTAPEAIHFGVFTIKADVWSFGVLLMEVVTYGRVPYPGMSNPEVIRNLERGYRMPRPDTCPPELYRGVIAECWRSRPEERPTFEFLQSVLEDFYTATERQYELQP
2FO0 Chain:A ((37-474))--------------------------------------------------------ENDPNLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQT--KNGQGWVPSNYITPVNSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSSGIN--GSFLVRESESSPGQRSISLR---YEGR-VYHYRINTASDGKLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPA--PKRNKPTVYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYE-LMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMF-----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2FO0.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -260696 for 3308 contacts (-78.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -46144 + (NN) -23156 + (LL) 3588
1D Compatibility (HY) -44000 + (ID) 9550
Total energy: -379958.0 ( -114.86 by residue)
QMean score : 0.513

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2FO0.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2FO0-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2FO0.pdb: