Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILL----DFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGE---------KGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPEAVSF--SRSGTSGAQKSG-IYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFT-------------GDYPTA---------ELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDE--TILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEG-EWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDD------VNGGEMRDISVSEDFANEKVSV-----DLPAMADETTMQV-FSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
2XVK Chain:A ((403-962))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDYYFVAGDTKDDIISGYRQLTGKSVMLPKWAYGFWQSRERYKSSDEIIQNLKEYRDRKIPIDNIVLD-WS------YWPEDAWGSHDFDKQF----------FPDPKALVDKVHAMNAQIMISVWPKFYPTTDNYKEL-NAKGFMFNRNLDEKN----------LDWIGKGYLNAFYDPFSPEATAIFWKQIRDKINVH-GFDAWWLDAVEPDIHSNLTFEKRKWLMTPNARGNGAEIFNAYAVPHAEGVYQGELATDGDKRSFILTRSGFGGIQRTGSAIWSGDIVSRWSDMKDQIAAGIGTNLAGVTNWTFDIGGFTPEDRFRHGKKGFVGSWTALDAEQVDEWQELNTRWYQFGAFVPLYRSHGQ----------NPYREIFNIADEGTEVYNAMVWYTKLRYYLMPYIYTLGGDTYHKDGTIMRGLVMDFPNDRKAWDINTQYMFGPAFLVNPVYEYKARSRDVYLPAGSDWYNFYTGEKLAGGQTITADAPLARVPLFVKAGAIVPTG-----PLIQHVDEGLNS--PLLITVYTGANGSFDIYEDDGRSLKYQQGEWSRIPLSYDDVTGTLIIGDRVGSFTGMADERNIRVRFIAGPTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XVK.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -108700 for 4217 contacts (-25.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -53491 + (NN) -11484 + (LL) 30288
1D Compatibility (HY) -43200 + (ID) 7900
Total energy: -194487.0 ( -46.12 by residue)
QMean score : 0.468

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XVK.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XVK-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XVK.pdb: