Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAGRGSLVSWRAFHGCDSAEELPRVSPRFLRAWHPPPVSARMPTRRWAPGTQCITKCEHTRPKPGELAFRKGDVVTILEACENKSWYRVKHHTSGQEGLLAAGALREREALSADPKLSLMPWFHGKISGQEAVQQLQPPEDGLFLVRESARHPGDYVLCVSFGRDVIHYRVLHRDGHLTIDEAVFFCNLMDMVEHYSKDKGAICTKLVRPKRKHGTKSAEEELARAGWLLNLQHLTLGAQIGEGEFGAVLQGEY--LGQKVAVKNIKCDVTAQAFLDETAVMTKMQHENLVRLLGVILHQG-LYIVMEHVSKGNLVNFLRTRGRALVNTAQLLQFSLHVAEGMEYLESKKLVHRDLAARNILVSEDLVAKVSDFGLAKAERKGLDSS----RLPVKWTAPEALKHGKFTSKSDVWSFGVLLWEVFSYGRAPYPKMSLKEVSEAVEKGYRMEPPEGCPGPVHVLMSSCWEAEPARRPPFRKLAEKLARELRSAGAPASVSGQDADGSTSPRSQEP
3K5V Chain:A ((13-267))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEI---------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3K5V.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -131037 for 1904 contacts (-68.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -25779 + (NN) -7456 + (LL) 15168
1D Compatibility (HY) -28000 + (ID) 5600
Total energy: -182704.0 ( -95.96 by residue)
QMean score : 0.576

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3K5V.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3K5V-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3K5V.pdb: