Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHE-----AGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIK--NRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEET-GGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGY------------QDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKE--GGYPGQIGI-VHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDT-----EIYPKGLQDGLIEAYERY-QLPLYVTENGIGVREDVSVPQ---VDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
1V03 Chain:A ((79-545))---SFLFGAATSAYQIEGAWNEDGKGPSTWDHFCHNFPEWIVDRSNGDVAADSYHMYAEDVRLLKEMGMDAYRFSISWPRILPKGTLAGGINEKGVEYYNKLIDLLLENGIEPYITIFHWDTPQALVEAYGGFLDERIIKDYTDFAKVCFEKFGKTVKNWLTFNDPETFCSVSYGTGVLAPGRCSPGVSCAVPTGNSLSEPYIVAHNLLRAHAETVDIYNKYHKGADGRIGLALNVFGRVPYTNTFLDQQAQERSMDK-CLGWFLEPVVRGDYPFSM--RVSARDRVPYFKEKEQEKL-VGSYDMIGINYYTSTFSK-----HIDLSPNNSPVLNTDDAYAS---QETKGPDGNAIGPPTGNAWINMYPKGLHDILMTMKNKYGNPPMYITENGMGDIDKGDLPKPVALEDHTRLDYIQRHLSVLKQSIDLGADVRGYFAWSLLDNFEWSSGYTERFGIVYVDRENGCERTMKRSARWLQEF-------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1V03.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -102642 for 3893 contacts (-26.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -46347 + (NN) -19098 + (LL) 1592
1D Compatibility (HY) -31600 + (ID) 8050
Total energy: -206145.0 ( -52.95 by residue)
QMean score : 0.502

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1V03.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1V03-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1V03.pdb: