Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHE-----AGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEET-GGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGY------------QDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFK---EGGYPGQIGIVHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANE----TTEWDTEIYPKGLQDGLIEAYERY-QLPLYVTENGIG-VREDVSVPQ-VDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
3AIW Chain:A ((74-544))FSKDFLFGASTSAYQIEGAWNEDGKGPSTWDHFCHTYPERISDGTNGDVAANSYHMYEEDVKALKDMGMKVYRFSISWSRILPNGTGKPNQKGIDYYNNLINSLIRHGIVPYVTIWHWDTPQALEDKYGGFLDKQIVNDYKYFAELCFQSFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGLDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVELFKAHYNKHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPFSMRSLIG---DRLPMFTKEEQEKLASSCDIMGLNYYTSRFSK-----HVDISSDYTPTLNTDDAYASS--ETTGSDGNEIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKYGNPPIFITENGIADVEGDPEMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRGHFTWGLIDNFEWGSGYSSRFGLVYIDKEDGNKRKLKKSAKWFAKFNSV----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3AIW.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -127985 for 3975 contacts (-32.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -47120 + (NN) -17525 + (LL) 920
1D Compatibility (HY) -26800 + (ID) 7800
Total energy: -226310.0 ( -56.93 by residue)
QMean score : 0.509

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3AIW.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3AIW-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3AIW.pdb: