Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHE-----AGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEET-GGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGY------------QDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEG---GYPGQIGIVHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEAYERY-QLPLYVTENGIG-VREDVSVPQ-VDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
3AIR Chain:A ((75-547))-DKDFLFGASTSAYQIEGAWNEDGKGPSTWDHFCHTYPERISDMTNGDVAANSYHLYEEDVKALKDMGMKVYRFSISWSRILPDGTGKVNQAGIDYYNKLINSLIDNDIVPYVTIWHWDTPQALEDKYGGFLNRQIVDDYKQFAEVCFKNFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGMDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVQLFKARYNMHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPFSMRSLIG---DRLPMFTKEEQEKLASSCDIMGLNYYTSRFSKHV---DMSPDFTPTLNTDDAYASSETTGSDGNDIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKYGNPPVFITENGIADVEGDESMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRGHFTWGLIDNFEWSLGYSSRFGLVYIDKNDGNKRKLKKSAKWFSKFNSVPKP-------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3AIR.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -123397 for 4017 contacts (-30.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -47856 + (NN) -19282 + (LL) 876
1D Compatibility (HY) -26800 + (ID) 7650
Total energy: -224109.0 ( -55.79 by residue)
QMean score : 0.495

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3AIR.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3AIR-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3AIR.pdb: