Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGVSEPLSRVKLGTLRRPEGPAEPMVVVPVDVEKEDVRILKVCFYSNSFNPGKNFKLVKCTVQTEIREIITSILLSGRIGPNIRLAECYGLRLKHMKSDEIHWLHPQMTVGEVQDKYECLHVEAEWRYDLQIRYLPEDFMESLKEDRTTLLYFYQQLRNDYMQRYASKVSEGMALQLGCLELRRFFKDMPHNALDKKSNFELLEKEVGLDLFFPKQMQENLKPKQFRKMIQQTFQQYASLREEECVMKFFNTLAGFANIDQETYRCELIQGWNITVDLVIGPKGIRQLTSQDAKPTCLAEFKQIRSIRCLPLEEGQAVLQLGIEGAPQALSIKTSSLAEAENMADLIDGYCRLQGEHQGSLIIHPRKDGEKRNSLPQIPMLNLEARRSHLSESCSIESDIYAEIPDETLRRPGGPQYGIAREDVVLNRILGEGFFGEVYEGVYTNHKGEKINVAVKTCKKDCTLDNKEKFMSEAVIMKNLDHPHIVKLIGIIEEEP-TWIIMELYPYGELGHYL-ERNKNSLKVLTLVLYSLQICKAMAYLESINCVHRDIAVRNILVASPECVKLGDFGLSRYIEDEDYYKASVTRLPIKWMSPESINFRRFTTASDVWMFAVCMWEILSFGKQPFFWLENKDVIGVLEKGDRLPKPDLCPPVLYTLMTRCWDYDPSDRPRFTELVCSLSDVYQMEKDIAMEQERNARYRTPKILEPTAFQEPPPKPSRPKYRPPPQTNLLAPKLQFQVPEGLCASSPTLTSPMEYPSPVNSLHTPPLHRHNVFKRHSMREEDFIQPSSREEAQQLWEAEKVKMRQILDKQQKQMVEDYQWLRQEEKSLDPMVYMNDKSPLTPEKEVGYLEFTGPPQKPPRLGAQSIQPTANLDRTDDLVYLNVMELVRAVLELKNELCQLPPEGYVVVVKNVGLTLRKLIGSVDDLLPSLPSSSRTEIEGTQKLLNKDLAELINKMRLAQQNAVTSLSEECKRQMLTASHTLAVDAKNLLDAVDQAKVLANLAHPPAE
2HYY Chain:C ((6-271))-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYS---LTVAVKTLKE-TM--EVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMT---YTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2HYY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -202352 for 2063 contacts (-98.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -27530 + (NN) -16379 + (LL) 51336
1D Compatibility (HY) -28400 + (ID) 5350
Total energy: -228675.0 ( -110.85 by residue)
QMean score : 0.533

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2HYY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2HYY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2HYY.pdb: