Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEAPGLAQAAAAESDSRKVAEETPDGAPALCPSPEALSPEPPVYSLQDFDTLATVGTGTFGRVHLVKEKTAKHFFALKVMSIPDVIRLKQEQHVHNEKSVLKEVSHPFLIRLFWTWHDERFLYMLMEYVPGGELFSYLRNRGRFSSTTGLFYSAEIICAIEYLHSKEIVYRDLKPENILLDRDGHIKLTDFGFAKKLVDRTWTLC----GTPEYLAPEVIQSKG----HGRAVDWWALGILIFEMLSGFPPFFDDNPFGIYQKILAGK--IDFPRHLDF--HVKDLIKKLLVVDRTRRLGNMKNGANDVKHHRWFRSVDWEAVPQRKLKPPIVPKIAGDGDTSNFETYPENDWDTAA-PVPQKDLEIFKNF
2F2U Chain:A ((75-386))----------------------------------------------EDYDVVKVIGRGAFGEVQLVRHKASQKVYAMKLLSKFEMIKRSDSAFFWEERDIMAFANSPWVVQLFCAFQDDKYLYMVMEYMPGGDLVNLMSNYD-VPEKWAKFYTAEVVLALDAIHSMGLIHRDVKPDNMLLDKHGHLKLADFGTCMKMDETGMVHCDTAVGTPDYISPEVLKSQGGDGYYGRECDWWSVGVFLFEMLVGDTPFYADSLVGTYSKIMDHKNSLCFPEDAEISKHAKNLICAFL-TDREVRLG--RNGVEEIKQHPFFKNDQWNWDNIRETAAPVVPELSSDIDSSNFDDIE-----VETFPIPK---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2F2U.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -158342 for 2289 contacts (-69.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -31029 + (NN) -14293 + (LL) 3256
1D Compatibility (HY) -30800 + (ID) 5550
Total energy: -236758.0 ( -103.43 by residue)
QMean score : 0.440

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2F2U.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2F2U-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2F2U.pdb: