Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHQKRSPFPKDFLWGSASAAYQIEGAWDADGKGKSVWDEYVRI-PGTTFKGTNGDVAVDHYHRYKEDVKLMADAGLKAYRFSIAWTRIFPNGKGEVNEAGLQFYDNLIDELLKYDIEPLVTLYHWDIPQALFDEYGGWESRQVIEDFTNYSTTLFKRYGDRVKYWVSLNEQNIFVGMGYGQALHPPKVSDP------------KRMYAVNHIANLANASVIKAF---HEIVPDGKIGPSFAYTPHYPIDTDPKNVQAADDAEELNSYFWMDMYAFGRYPKAVWKYLEENDIAPVIEDGDMELLASAKPDFMGVNYYQSATVAYNPLDGVGQNNEMNFTGKKGSTKETGVPGVYKKVVNPFVKTTNWDWTIDPKGLQIALRRINSRYA-LPILITENGLG--EFDKLVDGEVNDDYRIDYLSAHATAIRDAISDGVDMLGYCTWSFTDLLSWLNGYQKRYGFVYVDRDVEDDAPMTRIPKKSYYWYKQVIETNGADL
2DGA Chain:A ((70-540))----KRDWFDKDFLFGASTSAYQIEGAWNEDGKGPSTWDHFCHTYPERISDMTNGDVAANSYHLYEEDVKALKDMGMKVYRFSISWSRILPDGTGKVNQAGIDYYNKLINSLIDNDIVPYVTIWHWDTPQALEDKYGGFLNRQIVDDYKQFAEVCFKNFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGMDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVQLFKARYNMHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPFSMRSLI--GDRLPMFTKEEQEKLASSC-DIMGLNYYTSRFSKHVDM-SPDFTPTLNTDDAYASSETTGSDG---NDIGP-ITGTYWIYMY-PKGLTDLLLIMKEKYGNPPVFITENGIADVEGDESMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRGHFTWGLIDNFEWSLGYSSRFGLVYIDKNDGN----KRKLKKSAKWFSK---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2DGA.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -153310 for 4053 contacts (-37.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -47629 + (NN) -14432 + (LL) 1552
1D Compatibility (HY) -28800 + (ID) 8750
Total energy: -251369.0 ( -62.02 by residue)
QMean score : 0.530

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2DGA.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2DGA-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2DGA.pdb: