Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceNNSLVPKYHPNFWMDGKWRCCSQLEKLATGCAQYDPTKNASKKPLPPTPEDNRRPLWEPEETVVIALYDYQTNDPQELALRRNEEYCLLDSS-EIHWWRVQDRNGHEGYVPSSYLVEKSPNNLETYEWYNKSISRDKAEKLLLDTGKEGAFMVRDS-RTAGTYTVSVFTKAVVSENNPCIKHYHIKETNDNPKRYYVAEKYVFDSIPLLINYHQHNGGGLVTRLRYPVCFGRQKAPVTAGLR--YGKWVIDPSELTFVQEIGSGQFGLVHLGYWLN-KDKVAIKTIREGAMSEEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQAPICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-RGLFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLDDQYTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRSNSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL
1OPK Chain:A ((44-478))-------------------------------------------------------------NLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQTKNG-QGWVPSNYITPV--NSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSS-GINGSFLVRESESSPGQRSISLRYE-------GRVYHYRINTASDG--KLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPAPK--RNKPTIYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQ---


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OPK.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -267422 for 3373 contacts (-79.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -45615 + (NN) -15609 + (LL) 2192
1D Compatibility (HY) -36400 + (ID) 8200
Total energy: -371054.0 ( -110.01 by residue)
QMean score : 0.430

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OPK.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OPK-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OPK.pdb: