Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSNICQRLWEYLEPYLPCLSTEADKSTVIENPGALCSPQSQRHGHYFVALFDYQARTAEDLSFRAGDKLQVLDTL-HEGWWFARHLEKRRDGSSQQLQGYIPSNYVAEDRSLQAEPWFFGAIGRSDAEKQLLYSENKTGSFLIRESESQKGEFSLSVLDGAVVKHYRIKRLDEGGFFLTRRRIFSTLNEFVSHYTKTSDGLCVKLGKPCLKIQVPAPFDLSYKTVDQWEIDRNSIQLLKRLGSGQFGEVWEGLWNN-TTPVAVKTLKPGSMDPNDFLREAQIMKNLRHPKLIQLYAVCTLEDPIYIITELMRHGSLQEYLQNDTGSKIHLTQQVDMAAQVASGMAYLESRNYIHRDLAARNVLVGEHNIYKVADFGLARVFKVDNEDIYESRHEIKLPVKWTAPEAIRSNKFSIKSDVWSFGILLYEIITYGKMPYSGMTGAQVIQMLAQNYRLPQPSNCPQQFYNIMLECWNAEPKERPTFETLRWKLEDYFETDSSYSDANNFIR
1OPK Chain:A ((44-480))--------------------------------------------NLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQTK--NG-------QGWVPSNYITPVNSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSS--GINGSFLVRESESSPGQRSISLRYEGRVYHYRINTASDGKLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPAPKRNKPTIYGVSPN-YDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMT---GDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQES-----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OPK.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -227717 for 3423 contacts (-66.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -46463 + (NN) -20823 + (LL) 3188
1D Compatibility (HY) -42400 + (ID) 9450
Total energy: -343665.0 ( -100.40 by residue)
QMean score : 0.497

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OPK.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OPK-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OPK.pdb: