Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMVSRDQAHLGPKYVGLWDFKSRTDEELSFRAGDVFHVARKEE-QWWWATLLDEAGGAVAQGYVPHNYLAERETVESEPWFFGCISRSEAVRRLQAEGNATGAFLIRVSEKPSADYVLSVRD-----TQAVRHYKIWRRAGGRLHLNEAVSFLSLPELVNYHRAQSLSHGLRLAAPCRKHEPEPLP-HWDDWERPREEFTLCRKLGSGYFGEVFEGLWKDRVQVAIKVISRDNLLHQQMLQSEIQAMKKLRHKHILALYAVVSVGDPVYIITELMAKGSLLELLRDSDEKVLPVSELLDIAWQVAEGMCYLESQNYIHRDLAARNILVGENTLCKVGDFGLARLIKEDVYLSH-DHNIPYKWTAPEALSRGHYSTKSDVWSFGILLHEMFSRGQVPYPGMSNHEAFLRVDAGYRMPCPLECPPSVHKLMLTCWCRDPEQRPCFKALRERLSSFTSYENPT
2H8H Chain:A ((87-525))-----------TFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGDWWLAHSL-STG---QTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTLKPGTMSPEAFLQ-EAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSE-EPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGETGKYLRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEP-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2H8H.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -245536 for 3398 contacts (-72.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -45749 + (NN) -19818 + (LL) 376
1D Compatibility (HY) -39600 + (ID) 9950
Total energy: -360277.0 ( -106.03 by residue)
QMean score : 0.474

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2H8H.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2H8H-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2H8H.pdb: