@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : Lmo2771: (2016-04-07 )
MSNTKFPDGFMWGGATAANQFEGGYNLGGKGLACADLFTGGTHTEPRRITAQLEESTFYPSHEAVDFYHHYKEDIKLMAEAGFKVFRMSINWTRIFPTGKEAEPNEEGLQFYEDVFNELKKHQIEPLVTIAHFDIPLALTNEVNGWASRDLIDYYLHFCEVIFKRYKHLVKHWLTFNEINTATMEIGNYLSLGIRHAEGDFLHQKDDPKVRYQALHHQFVASAKAVKLGHSINPDFMIGCMIAYMPRYPRTCEPSDVLLAKQTEAMHSHFCGDVHVKGYYPFYAKTFFKDNGIELEFDPEDEQILREGTVDFYTFSYYLTLCASNDPAYKNSGKSVIGGAENPYLKTNDWGMQTDPVGLRIALNDLYTRYNIPLMVVENGLGAFDKLEDDGTINDPYRIDYFKEHILQMHKAIQDGVDLIGFTIWGCIDLVSASTGEMAKRYGIIYVDKYDDGTGDYSRKKKASYYWYKDVISSNGEIGLEE

Atome Classification :

(24 SA) .........10........20........30........40........50........60..-----......70........80........90........100.......110.......120.......130.......140...-....150.......160.......170......----.180---.---...---...190.-......200--.......210-.------.......220.......230.......240.......250..-......260.......--270........280.....------..290..--------.....300-.........--310.......----------320----.----..-----...-.330.......----340----.......350.......360-.........370..-......380.......390---........400.......410.-.-.....420.......430.......440.......450.......460--........470.......480
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MSNTKFPDGFMWGGATAANQFEGGYNLGGKGLACADLFTGGTHTEPRRITAQLEESTFYPSHE-----AVDFYHHYKEDIKLMAEAGFKVFRMSINWTRIFPTGKEAEPNEEGLQFYEDVFNELKKHQIEPLVTIAHFDIPLALTNEVNG-WASRDLIDYYLHFCEVIFKRYKHLVKHWLTFNE----INTA---T---MEI---GNYLSLG-IRHAEGDFL--HQKDDPKVR--Y------QALHHQFVASAKAVKLGHSINPDFMIGCMIAYMPRYPR-TCE-PSDVLLAKQTEAMHSH--FC-GDVHVKGYYPFYAKTF------FKDNGIE--------LEFDPE---DEQILREGT--VDFYTFSYYL----------TLC----A----SN-----DPA-YKNSGKSVIGG----AEN----PYLKTNDWGMQTDPVGLR---IALNDLYTRY-NIP-LMVVENGLGAFDKLEDDG----TINDPYRIDYFKEHILQMHKAI-Q-DGVDLIGFTIWGCIDLVSASTGEMAKRYGIIYVDKYDDGTGDYSRKK---KASYYWYKDVISSNGEIGLEE
5 PsiBlast_PDB 96.5650% -93 - C1 -3PN8 ? A:[3-478] -AMSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHE-----AIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGG-FTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNE----INNQ---ANYQEDF---APFTNSG-IVYKEGD-------DREAIM--Y------QAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPA-TCN-PKDILMAQKAMQKRYY--FA--DVHVHGFYPEHIFKY------WERKAIK--------VDFTER---DKKDLFEGT--VDYIGFSYYM----------SFVIDAHR----EN-----NPY-YDYLETEDL------VKN----PYVKASDWDWQIDPQGLR---YALNWFTDMY-HLP-LFIVENGFGAIDQVEADG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDE-DGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSP---KLSFNWYKEVIASNGD-----
24 PsiBlast_CBE 95.4051% -90 - C1 -4F66 ? B:[5-478] ---SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHE-----AIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGG-FTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNE----INNQ---ANYQEDF---APFTNSG-IVYKEGD-------DREAIM--Y------QAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPA-TCN-PKDILMAQKAMQKRYY--F--ADVHVHGFYPEHIFKY------WERKAIK--------VDFTER---DKKDLFEGT--VDYIGFSYYM----------SFV----IDAHREN-----NPY-YDYLETEDL------VKN----PYVKASDWDWQIDPQGLR---YALNWFTDMY-HLP-LFIVENGFGAIDQVEADG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDE-DGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSP---KLSFNWYKEVIASNGD-----
23 PsiBlast_CBE 94.8651% -95 - C1 -2XHY BGLA_ECOLI B:[8-477] -----LPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHE-----AVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGS-WTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNE----INNQRNWR---APL---FGYCCSG-VVYTE-------HENPEETM--Y------QVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPY-SCN-PDDVMFAQ--ESMRER--YVFTDVQLRGYYPSYVLNE------WERRGFN--------IKMEDG---DLDVLREGT--CDYLGFSYYM----------TNA----V----KA-----EGG---------EGS----VPN----PYVKASDWGWQIDPVGLR---YALCELYERY-QRP-LFIVENGFGAYDKVEEDG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAV-TYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSR---KKSFNWYKEVIASNGE-----
25 PsiBlast_CBE 94.6650% -93 - C1 -4GPN ? B:[5-478] ---SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHE-----AIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGG-FTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNE----INNQ---ANYQEDF---APFTNSG-IVYKEGD-------DREAIM--Y------QAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPA-TCN-PKDILMAQKAMQKRYY--F--ADVHVHGFYPEHIFKY------WERKAIK--------VDFTER---DKKDLFEGT--VDYIGFSYYM----------SFV----IDAHREN-----NPY-YDYLETEDL------VKN----PYVKASDWDWQIDPQGLR---YALNWFTDMY-HLP-LFIVQNGFGAIDQVEADG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDE-DGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSP---KLSFNWYKEVIASNGD-----
3 PsiBlast_PDB 94.6050% -91 - C1 -4F79 ? A:[5-478] ---SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHE-----AIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGG-FTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNE----INNQ---ANYQEDF---APFTNSG-IVYKEGD-------DREAIM--Y------QAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPA-TCN-PKDILMAQKAMQKRYY--F--ADVHVHGFYPEHIFKY------WERKAIK--------VDFTER---DKKDLFEGT--VDYIGFSYYM----------SFV----IDAHREN-----NPY-YDYLETEDL------VKN----PYVKASDWDWQIDPQGLR---YALNWFTDMY-HLP-LFIVQNGFGAIDQVEADG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDE-DGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSP---KLSFNWYKEVIASNGD-----
22 PsiBlast_CBE 94.2051% -93 - C1 -2XHY BGLA_ECOLI C:[8-477] -----LPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHE-----AVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGS-WTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNE----INNQRNWR---APL---FGYCCSG-VVYTE-------HENPEETM--Y------QVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPY-SCN-PDDVMFAQ--ESMRER--YVFTDVQLRGYYPSYVLNE------WERRGFN--------IKMEDG---DLDVLREGT--CDYLGFSYYM----------TNA----V----KA-----EGG----------GS----VPN----PYVKASDWGWQIDPVGLR---YALCELYERY-QRP-LFIVENGFGAYDKVEEDG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAV-TYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSR---KKSFNWYKEVIASNGE-----
2 PsiBlast_PDB 94.0951% -90 - C1 -4F66 ? A:[5-478] ---SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHE-----AIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGG-FTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNE----INNQ---ANYQEDF---APFTNSG-IVYKEGD-------DREAIM--Y------QAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPA-TCN-PKDILMAQKAMQKRYY--F--ADVHVHGFYPEHIFKY------WERKAIK--------VDFTER---DKKDLFEGT--VDYIGFSYYM----------SFV----IDAHREN-----NPY-YDYLETEDL------VKN----PYVKASDWDWQIDPQGLR---YALNWFTDMY-HLP-LFIVENGFGAIDQVEADG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDE-DGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSP---KLSFNWYKEVIASNGD-----
1 PsiBlast_PDB 93.6851% -96 - C1 -2XHY BGLA_ECOLI A:[8-477] -----LPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHE-----AVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGS-WTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNE----INNQRNWR---APL---FGYCCSG-VVYTE-------HENPEETM--Y------QVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPY-SCN-PDDVMFAQ--ESMRER--YVFTDVQLRGYYPSYVLNE------WERRGFN--------IKMEDG---DLDVLREGT--CDYLGFSYYM----------TNA----V----KA-----EGG-T------FEGS----VPN----PYVKASDWGWQIDPVGLR---YALCELYERY-QRP-LFIVENGFGAYDKVEEDG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAV-TYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSR---KKSFNWYKEVIASNGE-----
9 PsiBlast_PDB 93.4451% -93 - C1 -4GZE ? A:[11-477] -----FPEGFLWGGAVAAHQLEGGYKEGGKGLSTADIMTLGTNERPREITDGVVAGKYYPNHQ-----AIDFYHRYPEDIELFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPNGDESEPNEAGLQFYDDLFDECLKNGIQPVVTLAHFEMPYHLVKQYGG-WRNRKLIQFYLNFAKVCFERYRDKVTYWMTFNE----INNQ---T----------NFESDG-AMLTDSGII--HQPGENRERWMY------QAAHYELVASAAAVQLGHQINPDFQIGCMIAMCPIYPL-TAA-PADVLFAQRAMQTRFY--F--ADVHCNGTYPQWLRNR------FESEHFN--------LDITAE---DLKILQAGT--VDYIGFSYYM----------SFT----V----------------KDTGKLAYNEEHDLVKN----PYVKASDWGWQVDPVGLR---YAMNWFTDRY-HLP-LFIVENGLGAIDKKTADN----QIHDDYRIDYLTDHLRQIKLAVLE-DGVDLIGYTPWGCIDLVAASTGQMSKRYGFIYVDENDDGSGSLKRYK---KDSFTWFQHVIATNG------
4 PsiBlast_PDB 92.8950% -89 - C1 -4GPN ? A:[5-478] ---SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHE-----AIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGG-FTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNE----INNQ---ANYQEDF---APFTNSG-IVYKEGD-------DREAIM--Y------QAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPA-TCN-PKDILMAQKAMQKRYY--F--ADVHVHGFYPEHIFKY------WERKAIK--------VDFTER---DKKDLFEGT--VDYIGFSYYM----------SFV----IDAHREN-----NPY-YDYLETEDL------VKN----PYVKASDWDWQIDPQGLR---YALNWFTDMY-HLP-LFIVQNGFGAIDQVEADG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDE-DGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSP---KLSFNWYKEVIASNGD-----
8 PsiBlast_PDB 92.8151% -90 - C1 -3QOM ? A:[11-477] -----FPEGFLWGGAVAAHQLEGGYKEGGKGLSTADIMTLGTNERPREITDGVVAGKYYPNHQ-----AIDFYHRYPEDIELFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPNGDESEPNEAGLQFYDDLFDECLKNGIQPVVTLAHFEMPYHLVKQYGG-WRNRKLIQFYLNFAKVCFERYRDKVTYWMTFNE----INNQ---T----------NFESDG-AMLTDSGII--HQPGENRERWMY------QAAHYELVASAAAVQLGHQINPDFQIGCMIAMCPIYPL-TAA-PADVLFAQRAMQTRFY--F--ADVHCNGTYPQWLRNR------FESEHFN--------LDITAE---DLKILQAGT--VDYIGFSYYM----------SFT----V----------------KDTGKLAYNEEHDLVKN----PYVKASDWGWQVDPVGLR---YAMNWFTDRY-HLP-LFIVENGLGAIDKKTADN----QIHDDYRIDYLTDHLRQIKLAVLE-DGVDLIGYTPWGCIDLVAASTGQMSKRYGFIYVDENDDGSGSLKRYK---KDSFTWFQHVIATNG------
110 HHSearch 92.2952% -93 - C1 -2XHY BGLA_ECOLI A:[4-478] -KKLTLPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHE-----AVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGS-WTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNE----INNQ---R---NWRAPLFGYCCSGVVYTE---H-----ENPEETM--Y------QVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPY-SCN-PDDVMFAQESMRE-RY--VF-TDVQLRGYYPSYVLNE------WERRGFN--------IKMEDG---DLDVLREGT--CDYLGFSYYM----------TNA----V----KA-----EGG-T------FEGS----VPN----PYVKASDWGWQIDPVGLR---YALCELYERY-QRP-LFIVENGFGAYDKVEEDG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTY-DGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSR---KKSFNWYKEVIASNGEK----
21 PsiBlast_CBE 91.7551% -93 - C1 -2XHY BGLA_ECOLI D:[8-477] -----LPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHE-----AVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGS-WTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNE----INNQRNWR---APL---FGYCCSG-VVYTE-------HENPEETM--Y------QVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPY-SCN-PDDVMFAQ--ESMRER--YVFTDVQLRGYYPSYVLNE------WERRGFN--------IKMEDG---DLDVLREGT--CDYLGFSYYM----------TNA----V----KA-----EG------------S----VPN----PYVKASDWGWQIDPVGLR---YALCELYERY-QRP-LFIVENGFGAYDKVEEDG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAV-TYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSR---KKSFNWYKEVIASNGE-----